Manoeuvres (A - A1 - A2)

Algemene opmerkingen

Je dient steeds in het zadel te blijven zitten en de voeten mogen de grond niet raken. Alle bewegingen worden in één vloeiende lijn na elkaar uitgevoerd en beoordeeld als volgt:

Eén onvoldoende is geslaagd, maar met twee onvoldoendes ben je gezakt. Een slechte beoordeling is altijd gezakt.

Belangrijke punten

  1. Vooraleer je motorrijlessen kan nemen, dien je te slagen in een theoretisch examen. Vanaf de leeftijd van 17 jaar en 9 maanden kan je deelnemen aan dit examen. Jouw theoretisch attest blijft drie jaar geldig.
  2. Zonder je bang te willen maken: onderschat de manoeuvres vooral niet! Ze zijn niet van de poes, maar omdat wij beschikken over een uiterst handige en ultralichte motorfiets – de KTM Duke 690 – wordt alles een stuk simpeler!
  3. Wij beschikken over een mega-groot oefenterrein! Dit is een must om de manoeuvres op een degelijke manier te kunnen inoefenen.

Wat zijn nu precies die beruchte manoeuvres?

Eerst stelt de examinator je enkele praktische en technische vragen in verband met de motorfiets zélf. Dan legt hij duidelijk élk manoeuvre apart uit. Wees niet te beroerd om verdere uitleg te vragen! Examinatoren zijn ook maar mensen en zij zijn steeds bereid om nadere inlichtingen te verschaffen.

Je mag eerst een rondje rijden om het terrein te verkennen maar zonder de manoeuvres uit te voeren.

De manoeuvres

Klik op de bolletjes om door de manoeuvres te manoeuvreren, klik op de titels om een manoeuvre te laten zien in het bovenstaande filmpje

De openbare weg

Ben je geslaagd, dan volgt de rit op de openbare weg. Deze duurt minimaal 30 minuten. Halverwege wordt er gevraagd om te parkeren op een wettelijke manier, dus bijv. op een parkeerstrook of in een parkeervak. Vooraf heb je nog het vertrek op de helling.

Geloof altijd de examinator, hij/zij mag je nooit misleidende informatie geven - en gaat dat ook niet doen! - maar hij/zij zal wél soms zeggen: "Rij nu richting Herentals!" of "Rij richting autosnelweg E313!".

Tip: De snelheid aan het examencentrum is 70km/uur (Zone 70) en helemaal aan het einde op het T-kruispunt links richting winkelcentrum (Decathlon) is het een Zone 30 met een fietssuggestiestrook, dus géén écht fietspad, en met aan het eind lichten waarbij je naar links moet. Rechtdoor is namelijk Uitgezonderd Plaatselijk Verkeer!

Indien je niet geslaagd zou zijn op de openbare weg, dan hoef je de manoeuvres niet meer opnieuw te doen. Je mag tweemaal de openbare weg afleggen met een eigen motor.